İş Güvenliği

Anasayfa / Hizmetler / İş Güvenliği
İş Güvenliği İş Güvenliği

İş güvenliği; bir iş yerinde yapılacak iş için çalışan bireylerin iş yapımı sırasında karşılaşabileceği risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için alınan önlemler ve yapılan eylemlerle oluşturulan durumdur. Güvenlik oldukça geniş bir kavramdır. Güvenli ortamın sağlanabilmesi için risk barındıran her türlü durum ve ayrıntı değerlendirilmelidir.

İş güvenliği olgusunda dikkat edilmesi gereken temel unsur risklerin belirlenmesidir. İş sırasında yapılacak eylemlerin ve kullanılacak malzemelerin neden olabileceği kaza ya da yaralanma ihtimalleri doğru analiz edilmeli ve risk kabul edilmelidir.

İş Güvenliği Çalışmalarının Amacı

İş güvenliği çalışmalarının amaçları üç ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar; çalışanların güvenliğini sağlama, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme, iş yeri güvenliğini sağmadır. İş kavramını oluşturan üç ana öge bulunur. Çalışanlar, iş ve eylem ve de iş yeri. Güvenliğin tam anlamıyla sağlanması bu üç ana öge için geçerli risklerin ortadan kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Çalışanların güvenliğinin sağlanması, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanmalarına neden olabilecek risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıdır. İş yerinin güvenliğinin sağlanması ise çalışma ortamının düzenlenmesi ile mümkündür.İş Güvenliği İşlerimizPaylaş

Sayfamızı faydalı bulduysanız sosyal medya adreslerinizde paylaşarak daha fazla kişinin doğru içeriğe ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Yorumlar (0)Yorum Yapın